Δρομολογείται η κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου στο Πόρτο Ράφτη

Την διαδικασία για την κατασκευή ενός καινούργιου 9/θέσειου Δημοτικού Σχολείου στο Πόρτο Ράφτη, δυναμικότητας 225 μαθητών, εκκινεί η ένταξη της πράξης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» εντάχθηκε η προετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών για την ωρίμανση της κατασκευής του νέου δημοτικού σχολείου στο Πόρτο Ράφτη.

Η πράξη, προϋπολογισμού 451.235,03 ευρώ, που υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  έχει ως σκοπό την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, αδειών και εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου «2ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη»  ούτως ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη προγραμματική περίοδο «Αττική 2021-2027».

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το σχολείο είναι στην περιοχή Αγ. Μαρίνα της ΔΕ Πόρτο Ράφτη του Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής και είναι άρτια και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Πιο αναλυτικά, αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Παράλληλα, θα ληφθούν υπόψιν οι σχετικές διατάξεις, οδηγίες κλπ για την δημιουργία σύγχρονου Σχολικού Συγκροτήματος.