Δικαστική απόφαση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις Airbnb που προκαλεί αντιδράσεις

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 1.000 ΕΥΡΩ

Μία δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, Airbnb, έχει προκαλέσει συζήτηση και καταιγισμό εξελίξεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Σύμφωνα με την απόφαση, το δικαστήριο απαγορεύει τη βραχυχρόνια μίσθωση του διαμερίσματος μέσω του Airbnb, αποδεχόμενο τις προσφυγές και τα αιτήματα για ασφαλιστικά μέτρα που υπέβαλλαν οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο καλεί την ιδιοκτήτρια που μισθώνει το ακίνητο μέσω Airbnb «να μην επαναλάβει στο μέλλον την επαγγελματική χρήση, ως τουριστικού καταλύματος και να περιοριστεί στη χρήση αυτής ως κατοικίας». 

Βάσει της εν λόγω απόφασης για το συγκεκριμένο Airbnb ακίνητο, σε περίπτωση που η ιδιοκτήτρια δεν συμμορφωθεί απειλείται με κράτηση ενός μηνός και χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου ανοίγει τον δρόμο για μαζικές αγωγές και διεκδικήσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων που αντιδρούν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, HomeAway και Booking. 

Η δικηγόρος που εκπροσώπησε τους ιδιοκτήτες που αντίκεινται στο Airbnb διαμέρισμα υποστήριξε, ότι πρόκειται για μια τεκμηριωμένη απόφαση, με ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον, που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επίλυση και άλλων αντίστοιχων δικαστικών διενέξεων. 

Στην απόφαση για το Airbnb διαμέρισμα, σύμφωνα με τη δικηγόρο, δεν γίνεται αναφορά μόνον στην παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού της πολυκατοικίας, που απαγόρευε τη χρήση των οριζοντίων ιδιοκτησιών ως τουριστικών καταλυμάτων, αλλά γίνεται και εκτενής αναφορά στις οχλήσεις που προκαλούνται από τέτοιου είδους βραχυχρόνιες μισθώσεις στους λοιπούς ιδιοκτήτες.