Αυτός είναι ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (Φώτο)

Είναι προϊόν πολύμηνης εργασίας της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στην οποία προήδρευε ο γενικός Γραμματεας αντιεγκληματικής πολιτικής Κώστας Παπαθανασίου

Η βελτίωση των συνθηκών κράτησης, η απαγόρευση κάθε δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης των κρατουμένων, η κοινωνική αποκατάσταση και η επαγγελματική απορρόφηση των αποφυλακισθέντων αποτελούν τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του νέου σωφρονιστικού κώδικα που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Ο σωφρονιστικός κώδικας που συζητήθηκε την Τρίτη στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι προϊόν πολύμηνης εργασίας της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στην οποία προήδρευε ο γενικός Γραμματεας αντιεγκληματικής πολιτικής Κώστας Παπαθανασίου.

Όπως εξηγούσαν νομικοί κυκλοι, το νομοθετικό σχέδιο ειναι σε προοδευτική κατεύθυνση και σύμφωνα με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις της Ευρώπης και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικα στοιχεία του νέου Κώδικα είναι:

– ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων που προβλέπουν τις συνθήκες κράτησης και τα δικαιώματα των κρατουμένων, σε εναρμόνιση με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

– ο διαχωρισμός των Σωφρονιστικών Καταστημάτων ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα των αδικημάτων, προκειμένου να επιτελούνται οι σκοποί του σωφρονισμού, δίχως να συγχρωτίζονται κρατούμενοι για αδικήματα διαφορετικής φύσης και βαρύτητας.

– ο εξορθολογισμός των διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις μεταγωγής σε ειδικά καταστήματα.

Δείτε τους βασικούς άξονες του Νέου Σωφρονιστικού Κώδικα

ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-1
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-2
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-3
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-4
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-5
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-6
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-7
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-8
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-9
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-10
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-11
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-12
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ_____20_06-13