Ανοίγουν από σήμερα οι σχολές χορού

Τα μέτρα που ισχύουν

Ανοίγουν από σήμερα οι σχολές χορού με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία εργαζόμενων και μαθητών.

 

 

Στο πλαισιο της περεταίρω χαλάρωσης των μέτρων, οι σχολές χορού ανοίγουν από σήμερα Τρίτη. Στη λίστα οδηγιών του υπουργείου Πολιτισμού, αναφέρεται πως πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις του 1,5 μέτρου μεταξύ των χορευτών και πως η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και για το προσωπικό των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

 

 

Ακόμη αναφέρεται πως ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει για την μπάρα μπαλέτου και την τακτική απολύμανσή της. Παράλληλα σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για το σύνολο των σπουδαστών θα πρέπει να δημιουργηθούν υποτμήματα. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

 

Μέτρα για τους κλειστούς χώρους στις σχολές χορού

Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά, ενώ ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος. Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε μάθημα/πρόβα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για την μπάρα μπαλέτου, ενώ επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων που τυχόν χρησιμοποιούνται. Στους χώρους των σχολών χορού θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).

 

 

Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια. Τα προσωπικά είδη θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα. Ο χώρος διαλείμματος θα πρέπει να έχει επαρκή χώρο ώστε να τηρείται το όριο απόστασης. Επιπλέον, οι καρέκλες και τα τραπέζια θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση.