500.000 νοικοκυριά θα πάρουν επίδομα θέρμανσης Κριτίρια και κόφτες

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ. ΤΑ SOS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

20% παραπάνω δικαιούχοι θα λάβουν φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι

Το επίδομα θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους και θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Η ειδική εφαρμογή στο Taxisnet αναμένεται να ανοίξει εντός ημερών ή και ωρών μέσο του aadae.gr μετά και την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για χορήγηση του νέου επιδόματος πετρελαίου.

Ευνοημένοι του νέου συστήματος θεωρούνται φέτος τα φτωχά νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά. Χαμένοι βγαίνουν οι άγαμοι και εργένηδες, αλλά και μοναχικά άτομα μεγάλης ηλικίας. Και αυτό επειδή αλλάζει ολόκληρος ο μηχανισμός χορήγησης του επιδόματος: η επιδότηση αυξάνεται από 15% σε 50%.

Θεωρητικά, όποιος βάζει 2 ευρώ πετρέλαιο παίρνει επιδότηση 1 ευρώ. Και φέτος όμως μπαίνουν «κόφτες», οπότε οι επιδοτούμενες ποσότητες περιορίζονται. Επίσης η μέγιστη επιδότηση μειώνεται σε 350 από 400 ευρώ πέρυσι, αλλά με το προηγούμενο σύστημα ελάχιστοι έφταναν στο μάξιμουμ της επιδότησης. Για να λάβουν τα 400 ευρώ έπρεπε να δαπανήσουν περί τα 2.700 ευρώ, ενώ για να λάβουν φέτος 350 ευρώ όσοι τα δικαιούνται (κάτοικοι Α΄ζώνης με παιδιά) αρκεί να δαπανήσουν περίπου 700 ευρώ.

Πολυκατοικίες

Το γεγονός ότι το κράτος δίνει σε όλους 1 ευρώ για κάθε 2 ευρώ πετρελαίου, θα επιτρέψει ενδεχομένως και πάλι σε πολλές πολυκατοικίες να βάλουν μετά από χρόνια λίγο πετρέλαιο. Με το μίνιμουμ της επιδότησης να ξεκινά από 64 ευρώ (στην Κρήτη και τα νησιά) φαντάζει πως σχεδόν όλοι οι ένοικοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν τουλάχιστον άλλα τόσα (64 ευρώ και άνω) για να «κάψουν» πάλι οι καυστήρες στις πολυκατοικίες -έστω και για κάποια ελάχιστη ποσότητα και ώρα. Αντιθέτως μέχρι τώρα έπρεπε να δαπανήσουν τα 6πλάσια από την επιδότηση που θα ελάμβαναν, οποιαδήποτε ποσότητα και εάν αγόραζαν.

Η απόφαση του υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε χθες, περιγράφει βήμα προς βήμα τις αιτήσεις που θα γίνουν. Με βάση τα παραπάνω τα καθήκοντα των διαχειριστών ορίζονται ως εξής:

Διαχειριστές ή εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

– τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

– τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

– τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,

– τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

– το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προ- βαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, είτε στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στο κωδικούς TaxisNet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας.

«Ψιλά γράμματα» και Εξαιρέσεις

– Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

– Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών, υποβάλλει νέα αίτηση.

– Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σχετική αιτιολογία.

– Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος.

– Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια χρονική στιγμή.

– Πρατηριούχοι και μέλη του μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην υποβολή των φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης

– Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών, για το ενδεχόμενο ελέγχων.

– Μεταξύ 15 Ιανουαρίου και 31 Μαρτίου 2020, πραγματοποιείται διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα υποβληθέντα φορολογικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και επαναϋπολογισμός του ποσού επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης του κάθε δικαιούχου εφαρμόζοντας. Για τις περιπτώσεις που προκύψουν διαφορές μεταξύ του αρχικά καταβληθέντος ποσού και του επαναϋπολο γισθέντος,αναζητούνται τα ποσά από τους δικαιούχους.

Εξ ορισμού εξαιρούνται από την παροχή του επιδόματος θέρμανσης:

α) όσοι δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα τέκνα ή μέλη του υπόχρεου.

β) όσοι δηλώθηκαν στο Ε1 φέτος πως ήταν φιλοξενούμενοι μέσα στο 2018.

γ) τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης

δ) τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα από 2 αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας επί αυτοκινήτων εφόσον, αν αυτά αθροιστούν, ξεπερνούν το 200% )δηλαδή περισσότερα από δύο (2) αυτοκίνητα). Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα έχουν τεθεί σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται μόνον επιβατηγά αυτοκίνητα σε αναγκαστική ακινησία, λόγω καταστρο φής ή κλοπής.

ε) η επαγγελματική στέγη.

στ) ιδρύματα, οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα

ζ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπήςπου υποβάλουν δήλωση φορολογίας στην Ελλάδα, καθώς και σύζυγοι αυτών.

Ειδικά, για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω (β) περίπτωσης για τους φιλοξενούμενους, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2019, ενώ για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του φορολογικού έτους 2018 και άλλες πηγές.

Το ποσό επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται εξ ολοκλήρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 για το σύνολο των αιτούντων δικαιούχων, ανεξαρτήτως αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης. Το επίδομα δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση.

Σύμφωνα με το δελτίο τιμών της γενικής γραμματείας προστασίας καταναλωτή στις 19/11/2019 η μέση τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης ανά είναι 1,045€/lt