Υποχώρησε τον Δεκέμβριο η βιομηχανική παραγωγή σε Ευρωζώνη και Ε.Ε.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην Ε.Ε. σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας

Υποχώρησε τον Δεκέμβριο η ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή, επιστρέφοντας σε πτωτική τροχιά μετά την ανάκαμψη του Νοεμβρίου.

 

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2022, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην Ε.Ε. σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat. Αυτό ακολούθησε την αύξηση της παραγωγής κατά 1,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,2% στην Ε.Ε. το Νοέμβριο.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην Ε.Ε. σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας.

Η μέση ετήσια βιομηχανική παραγωγή για το έτος 2022, σε σύγκριση με το 2021, αυξήθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,9% στην Ε.Ε.

Η Ιρλανδία εμφάνισε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση στην παραγωγή με βουτιά 8,5% και ακολούθησαν Λουξεμβούργο (-5,2%) και Λιθουανία (-4,0%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε Δανία (+13,5%), Πορτογαλία (+4,1%) και Ουγγαρία (+3,8%). Στην Ελλάδα η παραγωγή παρέμεινε αμετάβλητη τον Δεκέμβριο από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.