Σύνδεση Ουκρανίας – Μολδαβίας με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε. ενδέχεται να αποφασίσουν τη σύνδεση της Ουκρανίας και της Μολδαβίας με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου οι δύο χώρες να «απεξαρτηθούν» ενεργειακά από τη Μόσχα.