Κατηγορία

Οικονομία

Ολοκληρώθηκε το 3ο Balkan Forum για τη «βιώσιμη ανάπτυξη στη μετά Covid εποχή»

Στη διάρκειά της παρουσιάστηκαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ο τρόπος αξιοποίησής τους, ώστε να επιτευχθεί και να αποδώσει τα μέγιστα αποτελέσματα η ζητούμενη συνεργασία και η βιώσιμή ανάπτυξη.