«Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών της Περιφέρειας Αττικής

Η καινοτόμος αυτή δράση αποτελεί μέρος της εκστρατείας ευαισθητοποίησης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη , με κεντρικό μήνυμα “Δώσε αξία στα σκουπίδια σου”